fredag 23 juli 2010

söndag 18 juli 2010

torsdag 8 juli 2010

En prickig retur

å 10 abborre, 5 gäddor. Vi nöter på

torsdag 1 juli 2010