söndag 29 maj 2011

Fiskevård på schemat i helgen.

I helgen har jag fått varit med och jobba med fiskevård vilket har varit väldigt intressant. Vi har satt ut simfärdiga yngel s.k Siljansöring i tillrinnande vattendrag till Orsasjön och Siljan. Vi började med Ämån i den dramatiska dalgången nedanför storstupet. Detta vattendrag har återställts från flottningen förra sommaren. Här har vandringsöringen inte varit sedan 1956. Ynglen kommer i Tyska jäskärl som har blivit utrusade med syrgas så ynglen ska klara en resa med bil under en dag. Dessa öringar är endast ca 2.5 cm och har bara simmat ett par dagar. Viktigt är att sätta ut ynglen så fort som möjligt eftersom de inte bör hitta föda i kärlet.
Tyskt jäskärl med ett antal tusen Siljansöringar i.
Ämån me dess dalgång bör ses av alla!
Här lastar vi över yngel i mindre hinkar för att sprida ut dem på lämpliga uppväxtplatser.
Här sprider jag ut en del av ynglen. Har ynglen ett bra beteende så gömmer dom sig direkt under stenar och bakom. De kan stå i flera veckor bakom samma sten och äta.

Här är Djupån. Ett biflöde till Unån. Här började utsättningar ske förra året. Dess för innan så har inte vandringsöring varit i detta vattendrag sedan 1956. Detta vattendrag var väldigt producerande innan Kraftverken infördes. Enligt Jörgen Storm så bedrevs det ett fast fiske här förr med öringar som blev över 10 kg. Öring på Orsamål är Örad.
Här är ett vattendrag som kallas för Åbergsvasslan, som har sitt ursprung ur kalkberget och har superklart vatten. Ett av de finaste vattendragen som finns i Dalarna med en väldigt bred fauna av insekter och växtlighet.

Här ska Anders Bruks fota yngel på en måttbräda certifierad av Fiskeriverket. Per håller och Anders fotar. Stefan väljer ut 5-6 yngel. (Många kockar i grytan för dessa yngel)
Här punktutsätter Hasse Liljedahl ut en hink Yngel i Orsas Enån nedanför Hembygdsgården.
Enån vid Snickeriet.
Gänget övervakar oss vid Enån från dess gångbro 21 meter upp från vattendraget.
Enån vid gångbron.
Här är Enån och dess dramatiska vattenfall. Detta är nedströms en uppdämd badplats som återfinns vid Slättberg. Detta utgör ett naturligt vandrdingshinder för Siljansöring men oerhört vackert!
Här sätts Yngel ut i Enån nedanför badplatsen. Anders berättade förr när han elfiskade kom det dasspapper flytandes och vattnet luktade piss. Detta var ett orenat avlopp från Slättberg by som rann direkt ut i Enån. Detta är åtgärdat nu.
En bild till på Enåns vattenfall.
Anders Bruks dokumenterar noggrant varje kärl på sin diktafon. Varje kärl har ett nummer som kan knytas an till vilka föräldrar ynglen har. Fångas en öring i Orsasjön/Siljan kan ett DNA prov tas från öringen och sedan kan man återkoppla till vilken å, och vilka föräldrar just den öringen hade. Här är vi vid en av Moras pärlor som heter Vasslarängsbäcken, denna lilla bäck har visat sig vara den bästa i hela Siljanssystemet med högst yngeltätheter som har uppmäts sedan projektet inledes 2000.

Hasse utför en punktutsättning.

j
Vasslarängsbäcken i sin prakt vid RV 45 på Vattnäsrakan.

Här rinner Vasslarängsbäcken ut i Orsasjön vid Vattnäs. Mycket vackert!

Här har det placerats en smoltfälla för att se om det har simmat ut någon öring till sjön. Denna fälla har sitt ursprung i Älvkalerby. Ingen öring i fällan denna dag. Det kan bero på att det är fortfarande väldigt kallt i vattnet. Eller att 2008 års utsättning har varit undermålig.

Fällan från insidan.
En slutlig vy över vackra Orsasjön och ett Stort tack till alla medverkande. Nu hoppas vi på att ynglen växer på sig och återgår till sin bäck där vi har placerat den. Detta år så kommer 500 000 yngel att sättas ut i Siljanssystemet. Sedan kommer det ökas på till 3 miljoner årligen.


söndag 15 maj 2011

Fick en fin vildlax igen, djuprigg salsa. 74 cm. vi har skickat i tre gäddor också. största runt 8-9 kg.

Published with Blogger-droid v1.6.8

är på vänern. .

Högg en vildlax när jag satt ut spöt. Kul! Ca 60 cm
Published with Blogger-droid v1.6.8

fredag 6 maj 2011

Fin Öring på Skattungen idag.

Fick gå tillbaka, hade inte måttbandet med pga den körde med ganmelbåten. Den såg även ut att varit uppe och lekt i höstas.
Published with Blogger-droid v1.6.8